Podkladové lizény

Dubové nebo bukové vyřezávané lisény - tj. ploché dekorativní pásy, ozdobí mírně předstupující líc zdiva, portály a přechody do soklu a římsy. Ozdobte nosné prvky jako např. sloupy, pilíře, okna, dveře atd.