Vyřezávané římsové nástavce

Římsová nástavce se používají k jemnému dozdobení římsy nebo obložky dveří.